Add Listing

Hỗ trợ tiền ăn đối với F0, F1 là 80.000 đồng/ngày

Hiện nay, tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, tình hình điều trị và cách ly đối với đối tượng là F0, F1 tại nhà lớn. Vì thế, thắc mắc được đưa ra là tại sao F0, F1 cách ly tập trung được nhận hỗ trợ tiền ăn mỗi ngày, mà đối với cách ly tại nhà lại không?

Làm rõ vấn đề đặt ra này, cùng Sài Gòn – Ơi tham khảo kỹ những thông tin được đưa ra dưới đây.

Hỗ trợ tiền ăn đối với F0 F1

Thông tin nào cho biết những F0, F1 được nhận hỗ trợ từ nhà nước?

Từ Điều 25 đến Điều 27 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó có quy định rõ về chính sách hỗ trợ đối với người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID- 19 (F1).

Đối tượng cụ thể được hỗ trợ áp dụng?

Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID – 19(F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Chính sách hỗ trợ tiền ăn với mức 80.000 đồng/ngày. Áp dụng đối với F0 có thời gian điều trị không quá 45 ngày và F1 điều trị không quá 21 ngày, từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021.

Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là F0, F1 hoặc cách ly y tế được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người.

Hồ sơ để được nhận hỗ trợ tiền ăn đối với F0, F1

Đối tượng F0 đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế

– Giấy ra viện điều trị do nhiễm COVID-19 của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các trường hợp F1 đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly gồm:

– Danh sách F1 đủ điều kiện hưởng chính sách theo Mẫu số 8a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

– Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cách ly y tế.

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

Đối tượng F0 đã kết thúc điều trị, cách ly tại cơ sở y tế trước khi quyết định này có hiệu lực

– Giấy ra viện.

– Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị.

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

Đối tượng là F1 cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở y tế trước khi quyết định này có hiệu lực

– Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cách ly y tế tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà.

– Giấy hoàn thành việc cách ly.

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

Xem thêm: Tết 2022: Người lao động nhận được hỗ trợ 300.000 đồng/người

Trình tự và thủ tục hưởng hỗ trợ

– Đối với trường hợp đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly: Cơ sở y tế, cơ sở cách ly căn cứ vào hồ sơ quy định tại khoản 1, 2 Điều này lập danh sách (theo Mẫu số 08a, 8b tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) đối với các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính sách gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/3/2022.

– Đối với trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở hoặc cách ly tại nhà: Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, các trường hợp F0, F1 gửi hồ sơ quy định tại khoản 3, 4 Điều này tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

– Trước ngày 05 và ngày 20 hàng tháng, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, lập danh sách (Mẫu số 8a, 8b tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) đối với các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính sách, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của cơ sở y tế, cơ sở cách ly hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Vì thế, những thông tin thắc mắc về F0, F1 cách ly và điều trị tại nhà có được hưởng hỗ trợ hay không. Thì những thông tin tham khảo ở trên cho chúng ta biết là có. Mong rằng những đối tượng F0, F1 nhanh chóng hoàn thành thủ tục để được hỗ trợ chi phí từ nhà nước.

Xem ngay: Khi trở thành F0, F1 cần chuẩn bị thuốc và vật dụng gì?

Bình luận - 1

thiện

thiện

Hay

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.