Add Listing

Thông tin chi tiết về thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine Covid-19

Để tạo miễn dịch tốt trước dịch Covid-19, cần chủ động đăng kí tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ các mũi tiêm. Tuy nhiên, mỗi loại vaccine có thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine khác nhau. Vì thế, cùng tìm hiểu kĩ về thông tin này ở chia sẻ dưới đây.

Thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine
Ảnh: Một số loại vaccine Covid-19 đang được sử dụng ở Việt Nam

Thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine phòng Covid-19

Để tạo ra miễn dịch cho cơ thể, vaccine Covid-19 cần được tiêm đủ và duy trì khoảng cách theo hướng dẫn.

Những người tiêm mũi một rồi cần lưu ý về thời gian tiêm mũi hai để đạt hiệu quả tốt nhất.

Cụ thể:

  • Vaccine AstraZeneca: mũi thứ nhất các mũi thứ hai 8-12 tuần;
  • Vaccine Sputnik V: mũi thứ nhất cách mũi thứ hai là ba tuần;
  • Vaccine Pfizer: Mũi thứ nhất cách mũi thứ hai là ba tuần;
  • Vaccine Vero Cell: Mũi thứ nhất cách mũi thứ hai 3-4 tuần;
  • Vaccine Sinopharm: Mũi thứ nhất cách mũi thứ hai 3-4 tuần;
  • Vaccine Moderna: Mũi thứ nhất cách mũi thứ hai là bốn tuần.

Quá hạn tiêm mũi hai vaccine có phải tiêm lại từ đầu?

Hiện tại, đã có nhiều người đã tiêm mũi một nhưng do khan hiếm vaccine nên vẫn chưa được tiêm mũi hai. Điều này khiến mọi người lo lắng, liệu có phải tiêm vaccine lại từ đầu hay không.

Theo quy định, hầu hết vaccine đều tiêm hai liều. Trong đó khoảng cách giữa hai lần tiêm vaccine AstraZeneca là 8-12 tuần. Tuy nhiên, trường hợp người tiêm bị chậm hơn 12 tuần thì cũng không cần tiêm lại từ đầu. Vì hiện tại chưa có thời gian tối đa của việc chậm mũi tiêm hai là bao nhiêu. Và ảnh hưởng đến hiệu lực vaccine do tiêm muộn như thế nào.

Quá hạn tiêm mũi hai vaccine có phải tiêm lại từ đầu?
Ảnh: người dân được tiêm vaccine

Tuy nhiên, trong trường hợp bị chậm mũi hai, các đơn vị hay cá nhân cần khẩn trương liên hệ tới đơn vị đã tiêm mũi một. Đơn vị tiêm chủng cần sắp xếp thời gian tiêm sớm cho những trường hợp này.

Nên tiêm vaccine Covid-19 tối thiểu cách 14 ngày so với các loại vaccine khác.

Rút ngắn thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine Covid-19

Bộ Y tế đã đồng ý các tỉnh, thành phố tự quyết định rút ngắn khoảng cách hai mũi vaccine AstraZeneca. Tuy nhiên, vẫn phải dựa trên khuyến cáo của WHO. Cùng với hướng dẫn của nhà sản xuất và Bộ Y tế.

Theo đó, khoảng cách giữa hai mũi tiêm AstraZeneca rút ngắn từ 8-12 tuần xuống tối thiểu 6 tuần. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai theo quy định.

Hiện nay, theo hướng dẫn của nhà sản xuất, mũi hai nên tiêm sau mũi một từ 4-12 tuần. Còn WHO khuyến cáo nên tiêm cách nhau 8-12 tuần.

Rút ngắn thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine Covid-19
Ảnh: Rút ngắn khoảng cách tiêm với vaccine AstraZeneca

Theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với vaccine AstraZeneca:

  • Sau tiêm mũi một từ ngày thứ 22, hiệu lực bảo vệ của vaccine đạt 69,2%;
  • Sau tiêm mũi hai dưới sáu tuần đạt 55,1%. Từ sáu đến tám tuần đạt 59,7%. Sau 12 tuần đạt 80%.

Xem thêm: Tại sao đã tiêm vaccine Covid-19 nhưng vẫn bị nhiễm?

Một số ngoại lệ khác

Nhằm đảm bảo tiêm chủng an toàn, tăng độ bao phủ và hiệu quả tối đa với các vaccine khác nhau. Bộ Y tế ban hành về hướng dẫn tiêm hai liều vaccine Covid-19.

Theo đó, những người tiêm mũi một với loại vaccine nào thì tốt nhất mũi hai nên tiêm vaccine đó. Trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế, có thể phối hợp hai loại vaccine nếu người tiêm đồng ý. Cụ thể là tiêm mũi hai với vaccine Pfizer cho người tiêm mũi một AstraZeneca. Khoảng cách giữa hai mũi tiêm tốt nhất nên là 8-12 tuần. Không được sử dụng vaccine Moderna hoặc vaccine khác để tiêm mũi hai thay thế.

Những người đã tiêm mũi một do Sinopharm, Pfizer, Moderna thì mũi hai chỉ tiêm vaccine cùng loại. Khoảng cách giữa hai mũi tiêm nên thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Bình luận - 2

[…] Xem thêm: Thông tin chi tiết về thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine Covid-19 […]

[…] vẫn nên tiêm một mũi khác với quy định của nhà sản xuất vaccine. Cần lưu ý khoảng cách đến mũi tiêm thứ hai, mũi nhắc lại hoặc mũi bổ […]

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.