Add Listing

Internal Audit Executive – Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company

 • Đã xem - 204
Ngày hết hạn
2022-10-12 00:00:00

PHÚC LỢI CÔNG VIỆC

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Assisting the Internal Audit Manager in carrying out the annual audit plan.
 • Support risk owners to conduct annual risk assessment. Work with BOM to determine prioritized risks, consult risk owners in setting up action plan.
 • Proactively consult management in seting up appropriate control activities to satisfy control objectives and reviewing policies, procedures for publishing.
 • Develop annual audit plan by risk-based approach. Preparing auditing reports.
 • Distributing the reports to the relevant people.
 • Assisting the Internal Audit Manager in carrying out the annual risk assessment.
 • Assist the Internal Audit Manager in ensuring the compliance with local regulation and Internal Audit policy of the company.
 • Attending meeting with process owners to understand the current process of each department.
 • Supporting to build up operation processes based on current practice of each department.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Bachelor’s degree in Audit/ Accounting.
 • 2-3 years experience in Internal Audit/Risk management or Big 4 companies.
 • Proficiency in Ms Office (Word, Excel, Powerpoint).
 • Strong in English communication skills (verbal & oral).
 • Good written and oral communication skill in dealing with internal contacts.
 • Good time management and organizational skill.
 • Be able to work independently and under pressure and team work.
Nếu bạn đang tìm việc làm liên quan Internal Audit Executive. Việc làm Sài Gòn Ơi giới thiệu đến bạn cơ hội việc làm này. Địa chỉ liên hệ được đặt ở phần thông tin. Chúc bạn sớm gặp được cơ hội.

Thêm đánh giá

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.
Thêm ảnh