Add Listing

Inventory & Tax Accountant – Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company

 • Đã xem - 283
Ngày hết hạn
2022-10-10 00:00:00

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

In charge of inputing domestic and import goods. Cash receivable and payment.

Apply tax and Reconcile Tax Balance for Head Office & Service Stations.

Description

Inventory :

 • Checking Import documents, Domestic purchase document.
 • Inputing domestic and import goods.
 • Allocating import tax, special consumption tax, expense for all item.
 • Preparing inventory report and revaluation quarterly, yearly.

Cashier:

 • Paying and receiving daily cash and manage cash/ safe box comply with the company policy.

Tax:

 • Apply tax report, contact to reconciliation when needed

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Bachelors degree or higher in Finance and Accounting or related fields (prefer University of economics, banking university).
 • Proficient in MS Excel, Word, PowerPoint.
 • Good communication & problem solving skills.
 • Ability to work under high pressure, have a sense of responsibility for work, honest, carefully.
Nếu bạn đang tìm việc làm liên quan Inventory & Tax Accountant. Việc làm Sài Gòn Ơi giới thiệu đến bạn cơ hội việc làm này. Địa chỉ liên hệ được đặt ở phần thông tin. Chúc bạn sớm gặp được cơ hội.

Thêm đánh giá

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.
Thêm ảnh