Add Listing

Power BI Developer – Công ty TNHH Thời trang An Việt (VM STYLE)

 • Đã xem - 199
Ngày hết hạn
2022-10-25 00:00:00

PHÚC LỢI CÔNG VIỆC

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Building Analysis Services reporting models.
 • Developing visual reports, KPI scorecards, and dashboards using Power BI.
 • Connecting data sources, importing data, and transforming data for Business intelligence.
 • Capable of implementing row-level security on data along with an understanding of application security layer models in Power BI.
 • Should have an edge over making DAX queries in Power BI.
 • Expert in using advanced-level calculations on the data set.
 • Responsible for design methodology and project documentaries.
 • Should be able to develop tabular and multidimensional models that are compatible with data warehouse standards.
 • Very good communication skills must be able to discuss the requirements effectively with the client teams, and with internal teams.
 • Other duties as assigned.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Have experience with BI tools and systems such as Power BI, Tableau
 • Must have 2-3 years of experience in data-specific roles.
 • Have experience writing SQL Statement and stored procedures on Oracle database, DB2, MSSQL Server.
 • Have experience build Data Mart from BigData
 • Grip over data analytics
 • Should possess software development skills
 • Good communication and ability to working under pressure
Nếu bạn đang tìm việc làm liên quan Power BI Developer. Việc làm Sài Gòn Ơi giới thiệu đến bạn cơ hội việc làm này. Địa chỉ liên hệ được đặt ở phần thông tin. Chúc bạn sớm gặp được cơ hội.

Thêm đánh giá

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.
Thêm ảnh