Add Listing

Tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch – Công Ty Cổ phần Quản Lý – Vận Hành – Khai Thác Bất Động Sản Hà Đô

 • Đã xem - 341
Ngày hết hạn
2022-09-30 18:27:31

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tổng hợp kế hoạch tuần, tháng, quý, năm toàn công ty theo quy định của công ty và điều phối thực hiện theo phê duyệt của Ban Điều hành để cảnh báo cho các đơn vị.
 • Tổng hợp doanh thu hàng tháng. Quyết toán nguồn làm cơ sở cung cấp CPQL đầu vào.
 • Xây dựng định hướng phát triển, kế hoạch dài hạn và tầm nhìn công ty.
 • Xây dựng các quy trình, quy chế để kiểm soát, theo dõi các hoạt động của công ty.
 • Theo vết báo cáo, tờ trình đối với chủ đầu tư và là đầu mối xử lý mợi vướng mắc, đảm bảo công việc được giải quyết sớm nhất.
 • Chủ trì công tác đấu thầu, thẩm định KH lựa chọn nhà thầu, chấm thầu, trình duyệt đơn vị trúng thầu…
 • Hạch toán lãi/lỗ đối với dự án mới. Lập hồ sơ thầu khai thác dự án mới.
 • Phối hợp trong công tác thanh quyết toán. Soạn thảo và Quản trị hợp đồng.
 • Phối hợp tiếp thị, tìm kiếm dự án mới để quản lý vận hành.
 • Phối hợp với Phòng Phát triển Thị trường xây dựng quy chế, chiến lược phát triển sàn kinh doanh.
 • Thực hiện các công tác nghiệp vụ theo chỉ đạo của Trưởng phòng, BĐH công ty.
 • Tuân thủ nội quy, quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ của công ty.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế kế hoạch, Kinh tế xây dựng.
 • Đọc hiểu và nắm rõ Luật các văn bản pháp luật hiện hành (Thương mại – Doanh nghiệp – Đầu tư – Nhà đất,…).
 • Có khả năng giao tiếp, phân tích, tổng hợp vấn đề tốt.
 • Có khả năng lập, phân tích kế hoạch.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Thông tin tham khảo

Việc làm Chuyên viên Kế hoạch đang tuyển dụng ở quận Bình Thạnh. Nếu bạn đang tìm việc làm liên quan Việc làm Chuyên viên Kế hoạch. Việc làm Sài Gòn Ơi giới thiệu đến bạn cơ hội việc làm này. Địa chỉ liên hệ được đặt ở phần thông tin. Chúc bạn sớm gặp được cơ hội.

Thêm đánh giá

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.
Thêm ảnh