Add Listing

Tuyển dụng Chuyên Viên Kế Toán Dự Án – CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

 • Đã xem - 285
Ngày hết hạn
2022-10-14 00:00:00

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm soát hồ sơ thanh toán chi phí; thực hiện hạch toán chi phí, tính giá thành dự án:

 • Kiểm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán của nhà thầu, nhà cung cấp theo đúng quy định của hợp đồng, quy định kế toán, thuế và quy định của công ty;
 • Lập kế hoạch thanh toán; cập nhật theo dõi công nợ, chi phí thực hiện từng gói thầu, từng nhà thầu phát sinh từng hợp đồng, từng thời điểm;
 • Hạch toán chi phí dự án, công nợ vào phần mềm đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời; Cập nhật giá trị đã thanh toán tạm ứng, thanh toán từng gói thầu tại từng thời điểm, theo dõi giá trị còn phải thanh toán từng nhà thầu;
 • Rà soát hợp đồng, phụ lục hợp đồng và thư bảo lãnh, đảm bảo không có rủi ro và sai sót trọng yếu cho Tập đoàn;
 • Tập hợp chi phí tính giá thành kịp thời, đảm bảo không có sai sót trọng yếu khi có yêu cầu.

Thực hiện các bút toán nghiệp vụ phải trả liên quan dự án trên phần mềm:

 • Thực hiện các bút toán nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm;
 • Lập các bút toán định khoản và kiểm tra các phiếu định khoản liên quan đến bút toán phải trả cho nhà cung cấp;

Thực hiện báo cáo chi phí dự án:

 • Thực hiện báo cáo chi phí dự án và lập báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện hợp đồng của dự án.
 • Tổng hợp các báo cáo cung cấp cho các phòng ban theo yêu cầu theo chỉ đạo của cấp trên

Theo dõi, kiểm soát công nợ phải trả và giám sát kiểm kê tài sản:

 • Theo dõi số dư công nợ của Nhà thầu, Nhà cung cấp;
 • Đề xuất phương án xử lý công nợ quá hạn, nợ khó đòi,…định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm;
 • Thực hiện việc kiểm kê tài sản theo quy định Tập đoàn;
 • Đảm bảo việc lưu trữ chứng từ, phiếu định khoản, hợp đồng, phụ lục phát sinh theo đúng qui định Công ty, quy định của Luật kế toán, luật thuế, đảm bảo việc cung cấp chứng từ được ngay khi có yêu cầu và phục vụ công tác kiểm toán, quyết toán thuế.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán.
 • Có 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
 • Thành thạo các kỹ năng về Tin học : Word, Excel, PP
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tính giá thành, hiểu biết về phần mềm Kế toán.
Nếu bạn đang tìm việc làm liên quan Chuyên Viên Kế Toán Dự Án. Việc làm Sài Gòn Ơi giới thiệu đến bạn cơ hội việc làm này. Địa chỉ liên hệ được đặt ở phần thông tin. Chúc bạn sớm gặp được cơ hội.

Thêm đánh giá

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.
Thêm ảnh