Add Listing

Tuyển dụng Giảng viên Bộ môn Giáo dục Khai phóng – Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM

 • Đã xem - 217
Ngày hết hạn
2022-10-01 10:23:06

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • NGHĨA VỤ: Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định hiện hành của nhà nước và của UMT.
  • Giảng dạy và giáo dục;
  • Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
  • Công tác khác liên quan đến Bộ môn, Trường và phục vụ cộng đồng.
 • Tham khảo thêm thông tin qua website của trường ĐH UMT
  • Là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ của bài báo.
  • Gồm các tạp chí khoa học thuộc các danh mục sau đây:
   • Danh mục SCI/SCIE, SSCI;
   • Tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu Scopus của Elsevier (Q3, Q2, Q1);
   • Tạp chí khoa học thuộc các Nhà xuất bản có uy tín trên thế giới: Springer; Elsevier; Wiley-Blackwell; Taylor&Francis; Sage; Oxford University Press; Cambridge University Press; Emerald; Macmillan Publishers; Inderscience Publishers; Edward Elgar Publishing; Degruyter; World Scientific;
  • Tạp chí khoa học thuộc các Nhà xuất bản của 200 trường đại học hành đầu thế giới theo bảng xếp hạng của THE.
   • Là tạp chí được tính điểm tối đa cao nhất theo Danh mục HĐGSNN công bố hằng năm.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có ít nhất 2 bài báo (1) công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín (2) hoặc 5 bài báo công bố trên tạp chí có uy tín (3) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.
 • Có từ 2 năm kinh nghiệm giảng dạy ở vị trí tương đương; có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh; có khả năng nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế; thành thạo trên các nền tảng giảng dạy trực tuyến; có khả năng giảng dạy ít nhất từ hai nhóm môn học GDKP.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Sau đại học
 • Thời gian thử việc: 2 tháng
 • Độ tuổi: 30 – 45
 • Thời gian làm việc: Giờ hành chính

Thông tin tham khảo

Việc làm Giảng viên Bộ môn Giáo dục Khai phóng đang tuyển dụng ở Thủ Đức. Nếu bạn đang tìm việc làm liên quan Giảng viên Bộ môn Giáo dục Khai phóng. Việc làm Sài Gòn Ơi giới thiệu đến bạn cơ hội việc làm này. Địa chỉ liên hệ được đặt ở phần thông tin. Chúc bạn sớm gặp được cơ hội.

Thêm đánh giá

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.
Thêm ảnh