Add Listing

Tuyển dụng Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ – CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

  • Đã xem - 232
Ngày hết hạn
2022-10-20 00:00:00

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Hoạch định các kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban Kiểm toán Nội bộ
  • Xây dựng/cải tiến, triển khai quy chế kiểm toán nội bộ, quy trình và phương pháp kiểm toán nội bộ.
  • Lập kế hoạch, chương trình kiểm toán nội bộ Công ty và các Công ty con.
  • Tổ chức theo dõi, kiểm tra các đơn vị trong Công ty và các Công ty con về việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán, Ban KTNB.
  • Xem xét, xác nhận kết quả công việc KTNB về những đánh giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo KTNB.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và các chuyên ngành liên quan.
  • Kinh nghiệm: Có 06 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính/quản lý kế toán/quản lý kiểm toán nội bộ của Công ty có quy mô tương đương.
  • Có kiên thức và kinh nghiệm về xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro doanh nghiệp.
Nếu bạn đang tìm việc làm liên quan Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ. Việc làm Sài Gòn Ơi giới thiệu đến bạn cơ hội việc làm này. Địa chỉ liên hệ được đặt ở phần thông tin. Chúc bạn sớm gặp được cơ hội.

Thêm đánh giá

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.
Thêm ảnh