Add Listing

Warehouse Team Leader – Techtronic Industries Vietnam (TTI)

 • Đã xem - 283
Ngày hết hạn
2022-10-03 00:00:00

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Position Summary

 • Inventory control
 • Control material receiving process
 • Control FGs loading process
 • Control process of material transferring with workshop
 • Manage inventory cycle count
 • Build warehouse operation procedure
 • People management

Key Responsibilities

 • Follow warehouse standard operation procedure
 • Data entry management
 • Manage stock count process
 • People management: manage warehouse operators

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • 3 years relevant experience with good knowledge of warehouse management
 • Good level written and spoken English
 • Good communication, listening and interpersonal skills
 • ERP system
 • Able to work effectively
 • People management
Nếu bạn đang tìm việc làm liên quan Warehouse Team Leader. Việc làm Sài Gòn Ơi giới thiệu đến bạn cơ hội việc làm này. Địa chỉ liên hệ được đặt ở phần thông tin. Chúc bạn sớm gặp được cơ hội.

Thêm đánh giá

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.
Thêm ảnh